BuildUp

Henkilöstöratkaisut

ETSITKÖ OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ?

Henkilöstövuokraus on joustava ja kustannustehokas tapa vastata yrityksen työvoimatarpeeseen. Tarve voi olla lyhytaikainen tai pysyvä, nykyisestä työmäärästä johtuva tai kasvuun pyrkivä. Tarve voi syntyä myös uuden osaamisen eli asiantuntijuuden tarpeesta. Henkilöstövuokraus tarjoaa joustavan tavan vastata työvoimatarpeeseen erityisesti silloin, kun sen kestoa on haastavaa arvioida.

MIHIN HENKILÖSTÖVUOKRAUS SOVELTUU? 

Tyypilliset syyt henkilöstövuokrauksen hyödyntämiseen ovat ajansäästö, joustavuus, kustannustehokkuus ja riskinhallinta. Ajansäästö syntyy mm. ulkoistamalla rekrytointiprosessi asiantuntijalle, sillä kaikilla yrityksillä ei ole rekrytointiosaamista itsellä tai aikaa prosessin läpiviemiseen. Kustannustehokkuus liittyy työnantajakustannuksiin sekä joustavuuteen. Henkilöstövuokrausasiakkaana yritys maksaa vain tehdystä työstä. Henkilöstöpalveluyritys hoitaa koko rekrytointiprosessin laadukkaasti alusta loppuun ja huolehtii myös työnantajavelvoitteista asiakasyrityksen puolesta. Meille laadukas palvelu on kunnia-asia ja tavoitteenamme on olla aina asiakkaidemme ykkösvalinta rekrytointikumppaniksi. 

OSA-AIKAINEN HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Henkilöstövuokraus osa-aikaisiin tehtäviin on tehokas tapa ennakoida ruuhkahuippujen aiheuttamaa väliaikaista työmäärän kasvua tai paikata kestoltaan lyhyitä tai pitkiäkin sairaslomia. Henkilöstötarve ei ole aina kokoaikaista, vaan yritys saattaa tarvita lisätyövoimaa muutaman tunnin päivässä tai yhden tai muutaman päivän viikossa, jolloin osa-aikainen henkilöstövuokraus on järkevä ratkaisu yritykselle antaen tarvittavaa joustavuutta henkilöstöresurssointiin. Opiskelijat ovat loistava lisäresurssi osa-aikaiseen henkilöstötarpeeseen, sillä opiskeluaikana tehdään töitä opintojen sallimissa rajoissa. Tilanne hyödyttää molempia osapuolia, sillä yritys saa kaipaamansa lisäresurssin ja opiskelija työkokemusta. 

KOKOAIKAINEN HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Mikäli henkilöstötarpeen tai projektin kesto on epävarma, kokoaikainen henkilöstövuokraus on erinomainen tapa tuoda yritykseen tarvittavia lisäresursseja minimoiden kuitenkin rekrytoinnin potentiaaliset riskit. Henkilöstövuokrausasiakkaana maksat ainoastaan tehdyistä tunneista sovitun hinnan mukaisesti. Säästämme arvokasta aikaanne etsimällä sopivat työntekijät tarpeeseenne puolestanne ja huolehtimalla työllistetystä konsultista sekä työnantajavelvoitteista työsuhteen aikana.